Sun. Dec 4th, 2022

Tag: #வெள்ளரிக்காய்

வெள்ளரிக்காய்

வெள்ளரி முலாம்பழம் மற்றும் பூசணிக்காய் குடும்ப வகையை சேர்ந்த காய். வெள்ளரிகளின் வகைகளில் ஆப்பிள் (வெள்ளை தோல் மற்றும் வெளிறிய சதை), பொதுவான (பச்சை தோல், வெள்ளை சதை), லெபனான் (பச்சை தோல் மற்றும் பச்சை நிற சதையுடன் சிறியது) மற்றும்…