Sun. Apr 21st, 2024

இந்திய அஞ்சல் துறையில் தமிழ்நாடு மாநிலத்திற்கு மட்டும் சுமார் 3167 காலி பணியிடங்களுக்கு அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

கல்வி தகுதி : 10 ம் வகுப்பு

விண்ணப்பம்: 27/01/2023 முதல் 16/02/2023 வரை

இணையதளம்: indiapost.gov.in

Visits: 141

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *