Thu. Oct 6th, 2022

கீக்வானின் மொபைல் பிராசஸர் தரவரிசையில் முதல் 10 இடங்கள்

1. M1 (பாட்) – 295.4% – ஆப்பிள்

2. A12Z – 198.5% – ஆப்பிள்

3. A15 (ஐபோன் 13 ப்ரோ மேக்ஸ் ) – 193.7% – ஆப்பிள்

4. A12X – 190.1% – ஆப்பிள்

5. A15 (ஐபோன் 13) – 176.0% – ஆப்பிள்

6. A14 (ஐபாட்) – 168.4 % – ஆப்பிள்

7. டைமென்சிட்டி 9000 – 167.9% – மீடியா டெக்

8. ஸ்னாப்ட்ராகன் 8 GEN 1 – 153.6% – குவால்காம்

9. A14 – 148.5% – ஆப்பிள்

10. A13 – 129.0% – ஆப்பிள்

Hits: 5

Leave a Reply

Your email address will not be published.